Xuất hiện dù ngắn ngủi nhưng cũng là một tín hiệu đáng mừng cho thế hệ người đẹp Việt trong phim Hollywood. 😍

Điều này chứng minh tài năng cũng như phụ nữ Việt cực kì giỏi giang. 👍

#KenhCine