Trỗng rỗng

- Anh có người yêu mới rồi hả?
- Uh
- Cô ấy có xinh đẹp bằng em không?
- Không
- Cô ấy có quan tâm em như em đã từng quan tâm anh không?
- Không, cô ấy ham vui, ít khi quan tâm đến anh lắm
- Cô ấy có hiểu anh như em không?
- Không
- Cô ấy có giỏi giang không?
- Không, cô ấy ẩu lắm
- Vậy sao a yêu một cô gái như vậy?
- Vì cô ấy cần mình anh quan tâm, còn em thì cần nhiều hơn là anh