"Nội tạng của họ sẽ được làm thành thuốc bán với giá cao ngất ngưởng vì người ta tin thân thể người bạch tạng có thể thu hút tài vận" 😰