Nếu như cô thẳng thắn nói rằng: "Nếu tôi là host sẽ đuổi thẳng cổ Mai Ngô"...

Thì với thí sinh Hoàng Thùy, Hoàng Yến lại dành những lời nhận xét hoàn toàn khác. 😵

#KenhStar
Bài mới hơn