Trượt chân cái kb rơi xuống đâu các mày nhỉ 😨😨
#beatvn #beat360
Nếu như cô thẳng thắn nói rằng: "Nếu tôi là host sẽ đuổi thẳng cổ Mai Ngô"...

Thì với thí sinh Hoàng Thùy, Hoàng Yến lại dành những lời nhận xét hoàn toàn khác. 😵

#KenhStar
Dù người thầy đáng kính ấy không còn nữa nhưng những bài học, nhưng câu nói truyền cảm hứng của thầy, chắc chắn sẽ sống mãi trong sự nghiệp trồng người của thế hệ mai sau.

Xem thêm Video định dạng Mutex tại #Mutex #Qm