Truyền thống là truyền thống, luôn phải bảo vệ giữ gìn kể cả là giao hữu :v :v

#troll
Thái lên tiếng, tỉ số còn 1-2 :(
Bắt hay quá David de Iker Manuel Tiến Dũng ơiiiiii
Giá mà đây không phải giải giao hữu :v :v

#troll
Hết hiệp 1: Công Fuang 2 - 0 Thái Lannnnnn

_____________
Tham gia bình chọn Quả Bóng Troll 2017 tại: ➡ https://goo.gl/PVzGKL