Đơn giản là không thể cản phá Manchester city <3
#Troll #Đ