Dầu Ấn Độ hay ha, phù phép vạn vật cong keo, mềm nhũn auto dựng đứng :))))
Mì còn thế không biết xoa lên người thì ntn :v

#BeatTV #BeatVN