Có khoe với gia đình là tết sẽ dẫn ny về ra mắt, bọn t yêu nhau dc gần 2 tháng rồi đang rất hạnh phúc,đùng cái con ny cũ của ny báo tin đang có thai hơn 4 tháng rồi và nó phải bỏ t và cưới con đấy, 2 bên gia đình nhà nó nói chuyện hết rồi, qua tết bọn nó cưới nhau rồi, buồn thật đấy, t câm lặng không làm được gì luôn, buồn hết chỗ nói ...!

From Phòng Thú Tội Beatvn

#tsdk #laibicamsung #buonvlll